Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie


Idź do treści
całodobowa infolinia w sprawie kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115

link do czatu dla obywatela:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Badania nauczycieli i personelu szkół podstawowych na terenie powiatu mogileńskiego.

HARMONOGRAM POBORU WYMAZÓW – POWIAT MOGILEŃSKI

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz na poddanie się badaniu w kierunku wirusa SARS-CoV-2
K o m u n i k a t


Szanowni mieszkańcy powiatu mogileńskiego!

Zwracam się do Państwa z apelem o korzystanie z Indywidualnego Konta Pacjenta ( IKP), ponieważ w znacznym stopniu przyczyni się to do uwolnienia linii telefonicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i tym samym do ułatwienia dostępu do informacji tym osobom, dla których kontakt z pracownikami Stacji Sanitarnej jest w danej chwili bardziej potrzebny.
Na IKP każdy może znaleźć informację czy jest skierowany na kwarantannę lub izolację domową. Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci wykonanie testu w kierunku Sars-Covid-2 w mobilnym punkcie wymazowym , wynik testu jest publikowany zaraz po zalogowaniu się do swojego konta w formie alertu na górze strony IKP. Zatem nie ma potrzeby dzwonić do PSSE czy lekarza POZ aby uzyskać informację o wyniku testu; wystarczy sprawdzić swoje konto IKP. Dostęp przez IKP jest także do danych swoich nieletnich dzieci.
Informację jak założyć konto i jak z niego korzystać można uzyskać na stronie
pacjent.gov.pl.

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych


Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.
Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.
Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce - zamiast decyzji - ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.
Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie
za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Ważne!

Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.
UWAGA !!!

Decyzja ogłoszona ustnie jest decyzją ważną i skuteczną! Jeżeli zatem Inspektor Powiatowy ogłosi dla rodziny lub dla konkretnie wskazanej osoby decyzję ustną o kwarantannie jest ona skuteczna!

Na podstawie przyjętej w przepisie art. 14 § 1 k.p.a. zasada ogólna pisemności postępowania nakłada na organ administracji publicznej obowiązek załatwienia sprawy w formie pisemnej, co oznacza konieczność dokumentowania na piśmie czynności podejmowanych przez organ i stronę od wszczęcia postępowania, poprzez postępowanie wyjaśniające aż do wydania. Zasada pisemności postępowania doznaje ograniczenia na mocy regulacji art. 14 § 2 k.p.a., który stanowi, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

W związku z powyższym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1), decyzja ogłoszona ustnie jest decyzją ważną i skuteczną. Jeżeli zatem Inspektor Powiatowy ogłosi dla rodziny lub dla konkretnie wskazanej osoby decyzję ustną o kwarantannie jest ona skuteczna.


Apelujemy i zarazem prosimy o nie dzwonienie i tym samym nie blokowanie i tak przeciążonych już linii telefonicznych. Gwarantujemy tym samym, że decyzje o kwarantannie w formie pisemnej dotrą do wszystkich zainteresowanych w terminie późniejszym.

Decyzja o kwarantannie jest jednocześnie zaświadczeniem o tym, że odbyło się kwarantannę. W związku z powyższym nie trzeba występować o dodatkowe zaświadczenie dla pracodawcy. To samo tyczy się w momencie zakończenia kwarantanny.Bezpieczny wypoczynek.

W związku z pojawieniem się Wytycznych dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. udostępniamy link pod którym można znaleźć niniejsze wytyczne.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-worganizacji-
roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii.
Dostęp do Wytycznych w zakresie zapobiegania COVID – 19 uwzględniających specyfikę różnych obszarów działalności znajduje się na stronie GIS

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
Wytyczne przeciwepidemiczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego wepidemii SARS-CoV-2, dla :


Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
skierowany do przedsiębiorców dotyczący obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach
ogólnodostępnych oraz o obowiązku zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków
do dezynfekcji w aspekcie występowania zachorowań COVID-19 w Polsce.


Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
skierowany do mieszkańców powiatu mogileńskiego
dotyczący obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych
w aspekcie występowania zachorowań COVID-19 w Polsce

W związku z pojawieniem się wytycznych GIS, MZ, I MEN w sprawie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. przekazujemy link, pod którym można znaleźć niezbędne informacje na ten temat.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive – thru”.
pobierz
Kompendium wiedzy dla społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia Wibriozy
opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
pobierz


Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie
z dnia 22.05.2020r.
skierowany do mieszkańców powiatu mogileńskiego
dotyczący postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej
w ogólnodostępnych przestrzeniach miejskich
w aspekcie występowaniem zachorowań COVID-19 w Polsce
Pobierz
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2
Warszawa, 08.05.2020 r.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/


W związku z zaktualizowaniem dokumentu Q and A dotyczącego żywności udostępniamy link dotyczący dostarczania posiłków przez firmę cateringową do przedszkola/żłobka z zapewnieniem jednorazowych sztućców:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/


Zalecenia Narodowego Instytutu ZdrowiaPublicznego PZHdot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Odbiory budowlane zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego - zobacz więcej.


W związku z zaktualizowaniem dokumentu Q and A dotyczącego żywności udostępniamy link:
https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/

z informacjami odnośnie:
- przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 za pomocą żywności;
- wpływu obróbki termicznej na wirusa SARS-CoV-2;
- zaleceń dla przedsiębiorców, pracowników branży spożywczej, konsumentów i dostawcówW związku ze znoszeniem ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej
COVID-19 udostępniamy link : https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczących branż:
- Hotele i inne miejsca noclegowe
- Biblioteki
- Rehabilitacja
- Centra handlowe
- Sklepy meblowe i budowlane
Rekomendacja w zakresie minimalizowania skutków epidemii w odniesieniu do jakości wody w budynkach.


KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

ZASADY ODBYWANIA KWARANTANNY

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

AKTUALNOŚCI | ORGANIZACJA | JAKOŚĆ WODY | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | RODO | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego