Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie


Idź do treści

KOMUNIKATY"U w a g a !

W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny.
Nr telefonu
+48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną. Telefony z informacją o nałożeniu kwarantanny wykonywane są pomiędzy 9:00 a 20:30są 2óbyw dwóch kolejnych dniach.
Jeżeli podano jeden numer do kontaktu dla wszystkich lub części osób kwarantannowanych ( np. dla dzieci numer telefonu jednego z rodziców) wtedy automat kolejno odczytuje wszystkie te osoby .
W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer:
22 25 00 115.”
OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów §25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758), mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Covid-2 na terenie powiatu mogileńskiego i konieczność zaangażowania wszystkich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie w ponadplanowych działaniach na rzecz ograniczenia transmisji wirusa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w MOGILNIE
wprowadza od dnia 12.10.2020 r. aż do odwołania ograniczenia w działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Do zadań tych należy w szczególności;
- prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób zakaźnych oraz dotyczących szczepień ochronnych;
- pobieranie do badań próbek żywności i opracowywanie spraw z zakresu alarmowych powiadomień o niebezpiecznej żywności, kosmetykach lub przedmiotach użytku;
- wydawanie decyzji w zakresie rejestracji zakładów w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- wydawanie opinii w zakresie kompetencji określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w prawie budowlanym;
- wydawanie opinii na sprowadzenie zwłok
- innych spraw wynikających z interwencji mieszkańców ,po rozważeniu ich jako istotne dla bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli.

UWAGA

W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej obsługiwana będzie w miejscu obsługi klienta tylko 1 osoba, z wyjątkiem spraw z udziałem:
- dziecka do ukończenia 13. roku życia;
- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; - osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
- osoby wymagającej pomocy tłumacza;
- innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

W celu respektowania ograniczenia przyjmowania 1 interesanta na 1 stanowisko obsługi w tym samym czasie w 1 pomieszczeniu oraz wyeliminowania zbędnego oczekiwania na obsługę uprasza się o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej psse.mogilno@pis.gov.pl.


Jeżeli przybycie do Stacji Sanitarnej nie jest bezwzględnie konieczne nadal proszę o kontaktowanie się telefonicznie pod w/w numerami telefonów, faxu i poczty elektronicznej.WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
Punkt Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników
informuje
od dnia 5 października 2020r próbki do badań na nosicielstwo w kierunku Salmonella i Shigella
oraz wydawania sprawozdań z badań będzie możliwe
wyłącznie w poniedziałki
w godzinach 7:30 – 12:00 oraz 14:00-17:00 .

W pozostałe dni tygodnia punkt będzie nieczynny.

WZNOWIENIE BADAŃ NA NOSICIELSTWO

Badania sanitarno-epidemiologiczne na nosicielstwo wykonuje usługowo dla mieszkańców powiatu mogileńskiego z dniem 1.07.2020 r. Laboratorium PSSE w Toruniu przy ul. Kopernika 9.
Kontakt telefoniczny pod numerami:
56 65-393-76 wew. 54
56 65-393-77 wew. 54
Próbki przyjmowane są w PSSE w Toruniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 11.00 oraz we wtorki w godzinach od 14.00 do 15.00 - parter pokój nr 6 wejście B (od podwórza).

Wydawanie wyników:
- poniedziałek, w godz. 13.00-14.00
- wtorek, w godz. 14.00-15.00
- środa, w godz. 13.00-14.00
- czwartek i piątek, w godz. 7.30-11.00

Wymazówki z podłożem transportowym na próbki kału można pobrać bezpłatnie w PSSE w Mogilnie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 11.00.
Próbki kału należyć na wymazówki z podłożem transportowym przez 3 kolejne dni. Pobraną próbkę należy przechować w lodówce max. 72 godziny (Laboratorium PSSE można dostarczyć jednocześnie wszystkie 3 próbki). Do badań będą przyjmowane próbki kału pobrane na wymazówki z podłożem transportowym, a nie do innych pojemników.
Należność za badanie ( łącznie za 3 próbki) w kwocie 105 zł należy wpłacać na konto Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu:
NBP OO Bydgoszcz Nr 14 1010 1078 0045 6122 3100 0000
Przy oddaniu próbek do badania konieczne jest okazanie dowodu wpłaty należności za wykonanie badań.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby badanej


AKTUALNOŚCI | ORGANIZACJA | JAKOŚĆ WODY | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | RODO | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego